Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Cikkek

arr3Közel fél évszázados padlófűtésAz olaszországi Lodi városában található az egyik legnagyobb román stílusú katedrális Lombardiában.... arr3A jövő gázkészüléke Kondenzációs technikaA kondenzációs gázkészülékek elve már évtizedek óta ismert, azonban a gáz árának drasztikus... arr3Elektronikus szobatermosztátok programozásaTermészetes igényünk, hogy a téli hónapokban is kényelmesen és komfortosan érezzük magunkat fűtött...

» Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

webáruházon keresztül megvalósuló kiskereskedelemmel kapcsolatos adatkezeléshez

 

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név: VL Merchants Betéti társaság

Székhely: 2030 Érd, Rába utca 36.

Postacím (hivatalos levelezési cím): 2700 Cegléd, Szekér utca 28.

E-mail: adatkezeles@vlmerchants.hu

Telefon: 06-30-979-6126

Fax:nincs

Honlap: www.kazanwebaruhaz.hu

Képviselő: Jóna György ügyvezető igazgató

NAIH azonosító szám: NAIH 75756

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Társaság által folytatott csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységre és az ennek céljából üzemeltetett Kazán Webáruház nevű internetes oldalra, webáruházra és kapcsolódó adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV)

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)

 

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

 

 1. A TÁRSASÁG ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

 

Általános elvek

Mindenek előtt tájékoztatjuk és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.

Társaságunk hírleveleket nem küld a vásárlóknak, regisztrálóknak.

Társaságunk a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk biztosítja, hogy Ön mint a szolgáltatás igénybevevője a webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevétele során bármikor megismerhesse, hogy Társaságunk mint szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Ebből a célból jelen Adatkezelési tájékoztatót a Társaság honlapján folyamatosan elérhető és megismerhetővé tesszük.

Táraságunknál automatizált adatkezelés nem valósul meg. Célzott ügyfél-csoportosítást nem végzünk.

Társaságunk a megrendeléseket rendelésszám alapján rögzíti és azonosítja, nem pedig a rendelések során megadott személyes adatok alapján.

 

 • A WEBÁRUHÁZBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

 

 

 

 

Vezetéknév és utónév

A Társaság tevékenysége során az Ön azonosításához szükséges

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Telefonszám

A Társaság tevékenysége során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

e-mail cím (felhasználónév)

Az e-mail cím az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

A regisztrációval kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket!

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználónév/e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást valamint az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást jelenti.

A hozzájárulást bármikor visszavonhatja! A hozzájárulás visszavonását az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken közölheti, így levélben megküldheti a székhelyre, vagy az adatkezeles@vlmerchants.hu e-mail címre küldött levelében is bármikor visszavonhatja.

Telefonon közölt visszavonást nem tudunk elfogadni, mivel nem tudunk meggyőződni arról, hogy a visszavonás iránt valóban Ön intézkedett-e, a jognyilatkozat tényleg Öntől származik-e.

A hozzájáruló nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, kérjük vegye figyelembe, hogy a visszavonás nem jelenti azt, hogy korábban, tehát még a hozzájárulás visszavonása előtti időszakban nem jogszerűen kezeltük az adatait.

 

 • Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.

 • A MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSÉVEL, AZ ÁRU ELKÜLDÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megrendelés, áruküldés és számlázás

 

 

 

 

Vezetéknév és utónév

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

e-mail cím

Az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja az áruküldés során.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

Lakcím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) vagy szállítási cím

Az áru pontos kiszállításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Kapcsolattartó neve

Kiszállítás megkönnyítése és biztonsága céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1),(2) és (3) bekezdések.

 

Számlázási név

Számla vevője pontos feltüntetése céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó)

Számla megküldése céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Adószám vagy adóazonosító jel

Számlán történő feltüntetés céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a számlázási név és a számlázási cím esetében a Rendelet 6.§ c) pontja, azaz a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség a számlakiállításra és a számlán feltüntetendő adatokra vonatkozó mindenkori számviteli, és adózással kapcsolatos jogszabályok előírásain alapul. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (2) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

A megrendelés rögzítése és az áru szállításával kapcsolatban megadott vezetéknév és utónév, valamint lakcím esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Ebben az esetben a szerződés az Ön és a webáruház között az áru megrendelésére és kiszállítására vonatkozó szerződést jelenti. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (1) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti az Ön mint igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

A megrendeléssel és szállítással kapcsolatban Ön által megadandó e-mail cím és telefonszám esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése, amely szerint a Társaságunk mint szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 • Az adatkezelés időtartama

A megrendeléssel és szállítással illetve számlázással kapcsolatban kezelésünkbe került személyes adatokat haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Amennyiben az elállási jog gyakorlása miatt vita merül fel, a vita lezárásáig, bírósági eljárás esetén, az eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a megrendelés rögzítésével és az áru szállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokat.

A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő személyes adatokkal, a számlázó programban rögzítésre és tárolásra kerül a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra, amely 8 év.

 

 • TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Kérjük, fogalmazza meg beadványát, amellyel Társaságunkhoz fordul!

A Társaságunk akkor tud szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Családi és utónév

A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

E-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Társaságunk válaszát.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Lakcím (postai elérhetőség)

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Társaságunk válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét!

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben csak telefonszámát adja meg, Társaságunk a tájékoztatást nem tudja megadni, mivel azt bizonyítható módon írásban kell megadnunk. A telefonszám megadása esetén, Társaságunk a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosult Önt keresni.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.

 

 • Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a személyes adatokat a tájékoztatás nyújtás vagy panasszal kapcsolatos válaszunk Társaságunk általi megküldését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a panasszal kapcsolatban a Hatóság vagy bíróság előtt eljárás indul, a hatósági ill. bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük az Ön személyes adatait.

 

 • WEBÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK

 

Társaságunk a webáruházban való böngészés során személyes adatok megadását nem kéri, nem gyűjti és így nem is kezeli!

 

 • Cookie-k (sütik)

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében, a Társaságunk szolgáltatása igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége.

A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó, azaz az Ön számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A cookie-ban tárolt adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra!

Társaságunk weboldalán jelenleg az alábbi típusú cookie-k találhatóak:

 • a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatás, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.
 • A Társaság továbbá ún. remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

 

 1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Így például a Társaság megrendelések feldolgozásával foglalkozó munkatársa a megrendelés rögzítése, a kiszállítással kapcsolatos ügyintézés érdekében, vagy az ügyvezető a számviteli bizonylatok kiállítása érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

Emellett az Ön adatihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló szervezetek.

Így például a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvéd jogosult megismeri a személyes adatait, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz továbbá a webáruházban megrendelt termék kiszállítását végző MPL Magyar Posta Logisztika alkalmazottai férnek hozzá.

 

 • Adattovábbítás

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Így például, amennyiben a Társaság által kezelt és az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt a Társaságunkkal szemben bírósági eljárás indul, a bíróság számára, vagy ha a rendőrség megkeresi a Társaságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala keresi meg a Társaságunkat és kéri az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadását vagy az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást.

Gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek számára az Ön személyes adatait nem továbbítja a Társaságunk.

Társaságunk továbbá nem továbbítja a személyes adatokat külföldre!

 

 • Adatfeldolgozó
  • Könyvelő

A Társaság számára ún. adatfeldolgozói tevékenységet végez a könyvelési feladatokat ellátó cég.

A könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve: SZÁM-HALOM Könyvelő Kft. és székhelye: 2315 Szigethalom, Szabadkai út 79.

Az adatfeldolgozó a számlán szereplő személyes adatokon adatkezelési műveletet nem végez, vagyis például nem vizsgálja azok helyességét, azokat nem rögzíti, nyilvántartásba nem veszi, kizárólag a Társaság adóbevallási és könyvelési feladatai ellátása céljából a Társaság által kiállított számlák sorszámát rögzíti a könyvelési szoftverben.

A számlákat az adott számviteli év lezárását követően a Társaság számára visszaadja, azaz a személyes adatokhoz való hozzáférhetősége teljes egészében megszűnik.

 

 • Tárhelyszolgáltató

A Társaság az alábbi tárhelyszolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban:

 • Viacom Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

            székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.

            levelezés tárhely szolgáltatás

 

 • Alkalmazásszolgáltató

A Társaság az alábbi alkalmazásszolgáltatókkal áll szerződéses kapcsolatban:

 • Bohemiasoft s.r.o.

            székhely: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice

            webáruház motor szolgáltatás;

valamint

 • UniPro Plus Bt.

székhely: 3300 Eger, Breznai Imre utca 1. II.9.

ügyviteli szoftver.

 

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaságra vonatkozó adatbiztonsági intézkedéseket és a személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedéseknek a Társaság informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy a tárhelyszolgáltató vagy alkalmazásszolgáltató jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük.

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

Társaságunk továbbá az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események megelőzésével, kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti kormányzati eseménykezelő központtal.

A kormányzati eseménykezelő központ elérhetősége: http://www.cert-hungary.hu/node/74

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,
 • mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a Társaság közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Társaságunk jogosult:

 • megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 • díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

 

 • Adatok módosításához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk késedelem nélkül kiegészíti az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

 • A törléshez való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha a szerződés még nem teljesült, az elállási idő nem telt el, vagy a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatai kezelésének a korlátozását.

Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog Önt nem illeti meg, mivel az adatkezelés Társaságunknál nem automatizált módon történik.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben a Társaságunk csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.

 

 • A gyermekek jogainak kiemelt védelme

Társaságunk a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait nem kívánja kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében.

Amennyiben bármely oknál fogva gyermek személyes adata kerül a Társaság által kezelt adatok közé, a Társaság, ahogy érzékeli ezt a tényt, haladéktalanul törli a gyermek személyes adatait, kivéve, ha a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása a Társaság rendelkezésére áll.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 1. Az adatkezelési tájékoztatónk elérhetősége

 

Az adatkezelési tájékoztatónk a Társaság székhelyén papír alapon kinyomtatva elérhető és megtekinthető. Amennyiben azt el akarja olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.

Az adatkezelési tájékoztatónk továbbá az 1. pontban megadott honlapunk nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk a lényeges adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

 • adatkezelésre kerül sor, melynek során
 • milyen adatokat
 • meddig
 • milyen célból tárolunk, valamint
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

 

 1. Sajátos helyzetű személyek tájékoztatása

 

Arra törekszünk, hogy Társaságunk munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés.

Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező ügyfeleink számára minden körülmény között biztosítjuk az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhessék.

Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek speciális igényeikről tájékoztatni bennünket!

Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.

 

 • Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata

 

Társaságunk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2018. május 25. napján lép hatályba.

Következő felülvizsgálat időpontja. 2019. május 25. napja.

 

MjdiZmIx